Verzekering

 

De door ons opgeleide BHV-ers worden door ons verzekerd via de NIBHV. Deze verzekering is geldig tijdens de uitoefening van zijn of haar taak als BHV-er.

Het betreft een ongevallen- / aansprakelijkheidsverzekering. De verzekering is 1 jaar geldig en wordt telkens verlengd na de herhalingsles te hebben gevolgd en met voldoende afgesloten.