Wat is AED?

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator.

-                     De AED wordt ingezet bij een acute stilstand van de bloedsomloop.

-                     De AED werkt automatisch.

-                     De AED gaat een dialoog aan met slachtoffer en hulpverlener.

-                     De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en geeft de hulpverlener opdrachten.

-                     De AED is voor de hulpverlener een aanvulling op de reanimatie.

Als de AED binnen 5 minuten wordt aangesloten, nemen de overlevingskansen van het slachtoffer toe van 10% tot 70%.

Waarom AED?

Bij een stilstand van de bloedsomloop is directe hulp belangrijk. Een stilstand van de bloedsomloop wordt voor 90% veroorzaakt door hartritmestoornis. De hartkamers gaan dan fibrilleren. Met behulp van reanimatie wordt geprobeerd de hersenen van bloed te voorzien en het kamerfibrilleren in stand te houden tot de ambulance er is. De wettelijke aanrijtijd is 15 minuten. Deze aanrijtijden worden lang niet altijd gehaald. Zeker in de spitsuren kan dit een groot probleem zijn. De files nemen toe en opstoppingen zijn aan de orde van de dag. Elke minuut dat er niet gedefibrilleerd wordt, nemen de kansen van overleving met 10 % af. Als er een AED aanwezig is, kan er direct gedefibrilleerd worden. Voor de hulpverlener is de AED een goed hulpmiddel. Omdat een hulpverlener, die is opgeleid voor het reanimeren, dat niet elke dag doet, is het stellen van de juiste diagnose een moeilijke klus. De AED is daarbij het juiste hulpmiddel. De AED neemt het stellen van een diagnose over of bevestigd die.

Nazorg

De AED heeft  ook een geheugen. Wat de AED aan diagnose stelt en de opdrachten die de AED geeft, wordt op een chip vastgelegd. Deze kan achteraf worden uitgelezen. Met deze informatie kan worden vastgesteld wat er precies bij het slachtoffer is gebeurd. Dit zal de hulpverlener helpen bij het verwerken van de ingrijpende gebeurtenis die  hij / zij heeft doorgemaakt.  De resultaten kunnen worden besproken met de opleider van de hulpverlener.

Opleiding

Het leren met de defibrillator om te gaan, sluit naadloos aan op de opleiding van EHBO of BHV. De duur van de opleiding is 3 uur. De opleiding wordt verzorgd door een door Stichting Medizon gecertificeerd instituut en instructeur. De cursist die met goed gevolg de cursus heeft afgesloten wordt voor 1 jaar gecertificeerd. Na 1 jaar wordt een herhalingsles verzorgd en opnieuw voor 1 jaar gecertificeerd. Stichting Medizon draagt zorg voor kwaliteit en juridische dekking.

Statistieken  

Op jaarbasis zijn er 10.000 reanimaties buiten de ziekenhuizen. Van deze 10.000 overleeft ongeveer 10 %. Met de AED kan dit percentage oplopen tot 70%. Met de AED dus 6000 meer overlevenden per jaar.

Aanschaf AED

Graag willen wij u van dienst zijn bij de keuze van een AED. Wij leveren de AED inclusief batterij, draagtas, ECG-datacard en een Medizon Safeset (o.a. stevige schaar, beademingsmasker, zweetdoek, scheermesje en instructiekaart). Wij leveren alleen Medizon  goedgekeurde apparatuur die voldoet aan de eisen van de Europese reanimatie raad. Alle AED apparatuur geeft via zelfcontroles aan of er onderhoud/ service noodzakelijk is en wanneer de batterij leeg dreigt te raken.

Ook voor particulieren

Wij verzorgen ook opleidingen voor particulieren.

Deelname aan de cursus

De cursist moet in het bezit zijn van een geldig EHBO diploma met reanimatie of een geldig BHV diploma. Artsen en verpleegkundigen kunnen ook aan de cursus deelnemen.

Maximaal 6 cursisten.