Opleiding Bedrijfs Hulp Verlener

  De opleiding voor bedrijfshulpverlening bestaat uit 2 delen t.w.:

-                     Eerste hulp.

-                     Ontruiming en brandbestrijding

De duur van de cursus is 2 maal 8 uur. De cursus wordt gecertificeerd door het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening.  (NIBHV)

  De cursus eerste hulp kan bij u op locatie plaatsvinden, indien er een geschikte ruimte aanwezig is. Het gedeelte ontruiming en omgaan met kleine blusmiddelen vindt plaats op een locatie in de regio.

Inhoud cursus

Na deze opleiding is de bedrijfshulpverlener in staat de juiste eerste hulp te verlenen bij een plotselinge storing in de gezondheidstoestand van een persoon als gevolg van ongeval of ziekte, alsmede het ontruimen van een pand en het gebruik van de juiste blusmiddelen bij een beginnende brand.

Eerste hulp:

-                     Herkennen van storingen in het bewustzijn

-                     Maatregelen nemen bij storingen in het bewustzijn

-                     Herkennen van storingen in de ademhaling

-                     Maatregelen nemen bij storingen in de ademhaling

-                     Herkennen van storing in de bloedcirculatie

-                     Maatregelen nemen bij storing in de circulatie (reanimatie)

Ontruiming en brandbestrijding:

-                     Communicatie met externe hulpverlening

-                     Correct en rustig (zonder paniek) ontruimen

Weten wat brand is en hoe deze zich verspreid en het nemen van de juiste maatregelen ter voorkoming van die verspreiding.

Deelname

Maximaal 12 cursisten minimaal 10 cursisten